หน้าแรก » Mirage (ดูชุดแต่งรุ่นอื่นให้คลิกที่รุ่นรถด้านซ้าย)

ชุดแต่ง มิราจ Mirage ทรง (Access) VIP + LED + ท่อคู่ สวยเกินห้ามใจ รูปเล็ก

ที่สุดของการออกแบบผสมผสานความสปอร์ตให้กับน้องมิราจได้อย่างลงตัว ทุกเส้นสายถูกรังสรรอย่างปราณีตตามหลักพลศาสตร์ ที่จะทำให้น้องมิราจคันโปรดของคุณดูพิเศษบนท้องถนน
 

อัพเดทผลงานใหม่ล่าสุด Mirage 2016

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Evo – ขาวมุก
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 5

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุดใจ รูป 8

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Evo – ม่วง
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ

 
ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 5

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 8

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Evo สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ม่วง คุณภาคภูมิ รูป 9

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Evo + ขาวมุก
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ (สั่งพิเศษ ตัดแดง)

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 1

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 2

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 3

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 4

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 5

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 6

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 13 14 Access Evo รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณสุภา รูป 7

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Evo + เขียว
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ (สั่งทำสีพิเศษ)

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 1

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 2

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 3

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 4

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 5

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 6

ชุดแต่ง สเกิร์ต Mirage มิราจ 2012 2013 2014 2015 Access Evo รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ สีเขียว คุณวิยดารัตน์ รูป 7

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Evo + เหลือง
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ (สั่งทำสีพิเศษ)

 
ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 5

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 8

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 9

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 10

 

Mix “Red Devil สั่งทำพิเศษ” ชุดแต่ง สเกิร์ต รอบคัน มิราจ Mirage Access Evo แดง (ท่อคู่)
+ เปลือกตา

 
ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 5

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Mix Red Devil รอบคัน Access Evo ท่อคู่ แดง สวยกินใจ รูป 8

 

ชุดแต่ง Mirage รุ่น Access Plus – ขาวมุก
+ ลูกค้าจาก จ.กรุงเทพฯ (พร้อมสปอยเลอร์ Mugen)

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Plus สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณนิภาพร รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Plus สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณนิภาพร รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Plus สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณนิภาพร รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Plus สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณนิภาพร รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ 2012 2013 2014 Access Plus สเกิร์ต รอบคัน ท่อคู่ รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพ ขาวมุก คุณนิภาพร รูป 5

 

ชุดแต่ง สเกิร์ต รอบคัน มิราจ Mirage Access สีเทา (สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม)
+ ขอบตา

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 5

ชุชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ สเกิร์ต รอบคัน Access สีเทา สั่งพิเศษ ตัด 2 โทนด้วยสีส้ม คุณบุษยากร รูปที่ 8

 

สปอยเลอร์ Mugen สำหรับ มิราจ Mirage ราคาพิเศษ

สปอยเลอร์ Mugen สำหรับ มิราจ Mirage ราคาพิเศษ รูปที่ 1

 

จุดเด่นชุดแต่ง Mirage (มิราจ) ทรง Access

  1. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ออกแบบสไตล์ SPORT พร้อมรับสั่งทำสีพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความลงตัวสูงสุด
  2. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ผลิตจากโรงงานชั้นนำด้านอุปกรณ์ประดับยนต์
  3. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ผลิตด้วยวัสดุและเทคโนโลยีอันทันสมัย ใช้วัสดุ Plastic Pure ABS มาตรฐานสูง
  4. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Vacuum Forming
  5. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ตัดแต่งชิ้นงานด้วย Motoman Robot Machine
  6. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access พ่นสีด้วยสี 2K มาตรฐานเดียวกับ OEM
  7. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access เราบริการติดตั้งที่ร้านฟรีและบริการส่งทั่วไทยสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจสั่งซื้อไปติดตั้งเอง
  8. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ออกแบบมาเพื่อรองรับให้ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้พร้อมอุปกร์ติดตั้ง
  9. ชุดแต่ง Mirage (มิราจ ปี 2012, 2013, 2014) ทรง Access ผลิตภัณฑ์ตามสีรถ ตัด

บริการเสริม

ลำดับ ชื่อบริการ ค่าบริการ บริการเสริม
1. ติดตั้งชุดแต่งที่ร้าน ฟรี
2. ส่งพัสดุด้วยบริษัทขนส่งมาตราฐานด้าน Logistic ตามระยะทาง
บริการ “ไกลแค่ไหนก็สวยได้” นี่คือความลงตัวชุดแต่งรอบคัน ของรถซิตี้คาร์ขวัญใจวัยรุ่นอย่างเจ้า มิราจ Mirage ที่ทางร้านให้บริการรองรับกับความต้องการของเพื่อนๆ ที่ชอบความสปอร์ตเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหน เราก็มีบริการเพื่อรองรับ ด้วยการออกแบบงานให้มีคุณภาพ วางแนวคิดให้ลูกค้าสามารถติดตั้งได้เอง ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเข้าสู่เมืองกรุง

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ (Call)


————————————————————————————————————————————————————————————–

ชุดแต่งรุ่นอื่นของ Mirage