หมายเลขพัสดุ ชื่อลูกค้า ส่งแบบ วันที่ส่งพัสดุ
410689 อู่ ส.การช่าง เซอร์วิส - อุบลราชธานี รุ่งทิวา 11-06-2021
77615 คุณปลา - พิษณุโลก ด่วนเหนือ (ฝากส่ง) 09-06-2021
OK (พี่ต๋อง) รุ่งทิพย์ รัตนโสภณไพศาล - ราชบุรี ขนส่ง 21-05-2021
62758 บริษัท มิตซูยูบีพี จำกัด สำนักงานใหญ่ (คุณอีฟ) - อุตรดิตถ์ KSD 15-05-2021
11281 ธนภัทร สุขเสวก - สงขลา พัฒนาฯ 11-05-2021
09656 บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่ - เพชรบุรี TK ด่วนเพชรฯ 11-05-2021
OA199152174TH ศิรินลดา อันปัญญา - มหาสารคาม EMS 03-05-2021
ED749666884TH รอฮายู อารง - นราธิวาส EMS 24-04-2021
LASW00004192447 มัตสรินทร์ ปราโมทมนัส - สมุทรปราการ Kerry 16-04-2021
820921123901 สุนทร ไชยวงค์ทอน - เชียงราย J&T 08-04-2021
10087 อู่ GP การาจ (คุณนภาพรรณ ระวาทชัย) - สุราษฎร์ธานี เอส.พี.สุภาภัณฑ์ 02-04-2021
6289 ร.ต.อ.นัทรพี วรรณโร - กระบี่ เอส.พี.สุภาภัณฑ์ 02-04-2021
319864 อู่ประทีปเซอร์วิส (คุณกาญจนา สอนสมนึก) - ศรีสะเกษ รุ่งทิวา 31-03-2021
01565 บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด สำนักงานใหญ่ - เพชรบุรี TK ด่วนเพชรฯ 27-03-2021
123423 อู่ ยูเอ็น ออโต้เซอร์วิส - ชัยภูมิ ขนส่ง 27-03-2021
30083 อภิชาติ อินทนูจิตร - แม่ฮ่องสอน หจก.เชียงใหม่ฯ 27-03-2021
01565 บริษัท มิตซูยูบีพี จำกัด สำนักงานใหญ่ (คุณอีฟ) - อุตรดิตถ์ TK ด่วนเพชรฯ 26-03-2021
0661 หจก. พวกกัน คาร์ เซอร์วิส - ชลบุรี P&JT 24-03-2021
TH711414DXE51B อานัส เหมมาน - สงขลา FLASH 16-03-2021
299435 หจก.อู่ทิพย์ เซอร์วิส 2010 - มุกดาหาร รุ่งทิวา 16-03-2021
ED485029431TH พัชรี ศรีโปดก - อุดรธานี EMS 09-03-2021
79214 อุดมชัย พรหมมา - เชียงใหม่ KSD 03-03-2021
04 ชัยวัฒน์​ อุปลา - สุ​ราษฎร์​ธานี​ เอส.ดี. 27-02-2021
272812 วิทธยา จันดี - หนองคาย รุ่งทิวา 27-02-2021
54826 หจก.89 ยานยนต์ 1992 - เชียงใหม่ KSD 24-02-2021
OA179457565TH เอกชัย เกิดบัวเพชร - พังงา EMS 17-02-2021
50128 บริษัท มิตซูยูบีพี จำกัด สำนักงานใหญ่ - อุตรดิตถ์ ด่วนเหนือ 16-02-2021
10968 พ.ต.ท.จิรทีปต์ จำปาทอง - สงขลา พัฒนาฯ 10-02-2021
19776 บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด - อุบลราชธานี พี.เจ. ด่วนอีสาน 03-02-2021
OA179440684TH อภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร - อุบลราชธานี EMS 29-01-2021
101898 ดุรงค์ นิลบรรพต - ชัยภูมิ พีที 28-01-2021
9013 หจก.ชัยเจริญยนต์ - สุราษฎร์ธานี เอส.พี.ฯ 26-01-2021
26725 พ.อ.อ.เอกชัย ไชยคราม - สุพรรณบุรี ฟ้า 25-01-2021
26724 สายชล อิ่มปาด - นครนายก ฟ้า 25-01-2021
892593 อู่รุ่งสิริเบญจ - สุรินทร์ สิริพารา 21-01-2021
573193 ชนินัญ ป้อปาลี - แพร่ SB สมใจ 17-01-2021
573192 บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด - พิษณุโลก ขนส่ง 16-01-2021
EH532323332TH สุชาติ รักษาวงษ์ - นครนายก EMS 15-01-2021
829461 อรัญญา แหนงหล้า - บึงกาฬ ธนามัย 15-01-2021
02009 จตุชัย โฉมมณี (เอ็มเบ้) - หนองคาย สิรินคร 14-01-2021
ED560792314TH ปิยธร จีนธาดา - นราธิวาส EMS 11-01-2021
EH543454033TH โสภา ศิริ - ฉะเชิงเทรา EMS 26-12-2020
EH543426205TH ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ - กรุงเทพฯ EMS 20-12-2020
598026 ปัณณวัฒน์​ แก้วเขียว - นครศรี​ธรรมราช EMS 19-12-2020
43594 บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด - พิษณุโลก เอไอที 19-12-2020
EH543397089TH จารึก หนูขวัญ - สงขลา EMS 17-12-2020
EH543412991TH โสภา ช่างสัน - ปทุมธานี EMS 14-12-2020
12786 สมบูรณ์ สถิตธำมรงค์ - จันทบุรี เฮง เฮง 12-12-2020
OA179402669TH สมลักษณ์ ชำนาญศรี - บุรีรัมย์ EMS 08-12-2020
ED485001124TH วีรวัชร​ นิล​กลัด​ - ราชบุรี EMS 13-11-2020
36980 หจก.กิตพงศ์พันธุ์ เคาะพ่นสี - ขอนแก่น KWT 11-11-2020
ED383178024TH สำราญ ศรีสังข์ - เลย EMS 10-11-2020
4825 ธีระวัฒน์ คุ่ยจันทร์ (บ.มิตซูบางสะพาน) - ประจวบคีรีขันธ์ คุณลุงเอ็กซ์ฯ 04-11-2020
41247 พันธกานต์ โพธิ์ไกร - พิษณุโลก KSD 22-10-2020
ED383152177TH สุภาพร เพชรวงค์ - สุราษฎร์ธานี EMS 22-10-2020
10487 กรรณสูตร ถิ่นนา - ตรัง เอส.พี.ฯ 22-10-2020
16329 บริษัท มิตซูยูบีพี จำกัด (สำนักงานใหญ่) - อุตรดิตถ์ AIT 20-10-2020
ED383123564TH จตุพล วังน้ำเย็น - สุพรรณบุรี EMS 10-10-2020
ED289694805TH กิตติ เครือจันทร์ - นครศรีธรรมราช EMS 05-10-2020
ED289694814TH สมพร ใจเพียร - ปราจีนบุรี EMS 05-10-2020
16939 ดนัทธรัตน์ นวัชพัชรวงศ์ - สุโขทัย KSD 02-10-2020
ED289664242TH มัสรินทร์ พากิจอุดม - พะเยา EMS 15-09-2020
ED289649611TH ธีระชัย สุทิน - นครศรีธรรมราช EMS 13-09-2020
ED289649625TH ประภัสสร ฉวีนวน - ร้อยเอ็ด EMS 13-09-2020
028563 วรวุฒิ ไชยชุติกาญจน์ - มุกดาหาร รุ่งทิวา 19-08-2020
ED179478129TH เพลินพิศ ศรศิริ - สระบุรี EMS 18-08-2020
15 ชบา มณีอ่อน - พังงา เอส.ดี. 15-08-2020
ED179476763TH ชูชีพ​ จิตรครบุรี - นครราชสีมา​ EMS 15-08-2020
18514 พี พี ออโต้โมทีฟ - สระบุรี วิโรจน์ฯ 07-08-2020
9 อดิศักดิ์ กิจจารักษ์ - นครศรีธรรมราช สปีดฯ 05-08-2020
615337 ไชยเชษฐ์ ภูจงกุล - บึงกาฬ ธนามัย 31-07-2020
9722 อำไพ ประทุมเทือง - ประจวบคีรีขันธ์ เอส.พี.สุภาภัณฑ์ 31-07-2020
ED179434511TH มณฑิรา สังข์ศิริ - นนทบุรี EMS 21-07-2020
ED088597400TH พงศ์ศักดิ์ เกื้อกิ้ม - นครศรีธรรมราช EMS 12-07-2020
10568 สิทธิชัย อยู่เสงี่ยม (ช่างเอ๋) - ระยอง มั่งมี 18-06-2020
053215 วิโรจน์ มาลัยไชยสงค์ - หนองคาย รุ่งทิวา 17-06-2020
2120060026425 ทีเจ ออโต้ช็อป เชียงใหม่ (คุณเมล์) - เชียงใหม่ นิ่มซี่เส็ง 09-06-2020
ED088510893TH ไตรรงค์ วงค์สา - ระยอง EMS 09-06-2020
18139 อรุณย์ ภูขีด - เลย KWT 08-06-2020
ED007776598TH ธีรศักดิ์ ผัดพันธ์ - ชลบุรี EMS 04-06-2020
ED007746945TH วิภาวรรณ แก้วคำ - เพชรบูรณ์ EMS 26-05-2020
1200501008749 ไทยรัฐ กวดศรี - เชียงใหม่ NTC 15-05-2020
26945 พี พี ออโต้โมทีฟ - สระบุรี วิโรจน์ฯ 13-05-2020
23254 เซลล์นางฟ้า - อุบลราชธานี KWT 30-04-2020
23253 หจก.อุบลออโต้เซอร์วิส - อุบลราชธานี KWT 30-04-2020
EI804963205TH ชรินทร์ บุญปั้น - ชลบุรี EMS 11-04-2020
EI804963196TH จุฑามณี มนโกศล - ชลบุรี EMS 11-04-2020
04 บริษัท พี.เจ.บอดี้ คาร์ จำกัด - สุราษฎร์ธานี สยามใต้ฯ 10-04-2020
29 สุพจน์ ทองภา - ภูเก็ต สปีดฯ 08-04-2020
08108 บริษัท เครานครราชสีมา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) - นครราชสีมา KWT 05-04-2020
EI675357044TH สุรพงษ์ - ฉะเชิงเทรา EMS 14-03-2020
05234 หจก.กิตพงศ์พันธุ์ เคาะพ่นสี (คุณแอน) - ขอนแก่น STD 12-03-2020
61229 หจก.อู่ยนต์ชัย (เขมินท์ตรอ.) - ลำปาง KSD 11-03-2020
6880 ฐิตาภรณ์ สุปินะ - เชียงใหม่​ KPL 10-03-2020
14795 ชื้น มีเที่ยง - นครราชสีมา KWT 10-03-2020
64183 นิติพล สุขนา - ลำพูน ด่วนเหนือ 10-03-2020
64182 ส.ท.ธีรนัย พันธ์อินธิ - พิษณุโลก ด่วนเหนือ 10-03-2020
EI675341999TH วิชัย มงคลพักตร์ (โทนี่) - ระยอง EMS 09-03-2020
EI675341985TH สุนี ปุรินทราภิบาล - นครศรีธรรมราช EMS 09-03-2020
63595 นิธิกร ลาพิงค์ - เชียงราย ด่วนเหนือ 07-03-2020
487931 อรุณย์ ภูขีด - เลย สิรินคร 07-03-2020
EX424603491TH นพดล มังกรชัย - กรุงเทพฯ EMS 27-02-2020
7882 เจษฎาพงษ์ แฉ่งอุทิศ - ระยอง มั่งมี 22-02-2020
EI079392986TH จารุพรรณ จันทำ - ระยอง EMS 14-02-2020
10 มนปริยา เลขทิพย์ - สุราษฏร์ธานี สยามใต้เอ็กซ์เพรส 14-02-2020
36 พ้วน เพ่งเซ้ง (คุณบอย) - นครศรีธรรมราช สปีด 14-02-2020
EI079391053TH วิภาพักตร์ พาทอง - จันทบุรี EMS 12-02-2020
EX424557576TH ราเชนทร์ เอ็ม.เอ็ม - ตรัง EMS 08-02-2020
EX424569282TH ปูชนิวรรณ จันทร์งาม - สุรินทร์ EMS 04-02-2020
EI079358066TH ภักดี ณรงค์กุลภักดี - ยโสธร EMS 03-02-2020
37457 นันทวุฒิ ชูอักษร - พัทลุง พัฒนาฯ 03-02-2020
455296 บริษัท โตโยต้าชิณณ์นนท์ อุดรธานี จำกัด (คุณจ๊ะจ๋า) - อุดรธานี สิรินคร 31-01-2020
EI079360793TH อดิสรณ์ เส็นปาน - กระบี่ EMS 29-01-2020
EI079360780TH สายชล ไกรกลาง (ลั๊กกี้) - ร้อยเอ็ด EMS 29-01-2020
EX391999707TH ชาญศึก มีพร้อม - สุรินทร์ EMS 28-01-2020
EI079307254TH ไทยทวีทรัพย์ - พิจิตร EMS 07-01-2020
EG093957437TH กันยวีร์ สุจิพงศ์ - กรุงเทพฯ EMS 28-12-2019
EG093956017TH จันทร์เพ็ญ แก้วงาม - บุรีรัมย์ EMS 24-12-2019
EG093040469TH นันทนา สืบเพ็ง - บุรีรัมย์ EMS 23-12-2019
EG093040472TH ศรัญยา มั่นคง - ราชบุรี EMS 23-12-2019
EG092977727TH ศศิพิมพ์ วรรณสุทธิ์ - ขอนแก่น EMS 23-12-2019
EX391919995TH วิเชษฐ ร่มไทร - ปราจีนบุรี EMS 22-12-2019
EG093039125TH พิเชษฐ์ เศษวงค์ - อุบลราชธานี EMS 21-12-2019
EG093039134TH เด่นพงษ์ ไทยลา - ยโสธร EMS 21-12-2019
EG093039355TH ภาณุ ลำเฟือย - สุรินทร์ EMS 21-12-2019
EG093054658TH อภิศักดิ์ วงษ์ศรี - ลพบุรี EMS 20-12-2019
EX391912780TH เพ็ญประภา โพธิ์ขาว - ชลบุรี EMS 19-12-2019
EG092975227TH มาลี พูนผลแสนชัย - พะเยา EMS 14-12-2019
001634 สมชาย สิงห์บำรุง (คุณบูม) - กำแพงเพชร P.L. 10-12-2019
EG092961355TH มหายุทธ์ ชุมพล - มหาสารคาม EMS 09-12-2019
138237 นพพล ศิลปะ - ชลบุรี พี ไอ เอ็น 06-12-2019
EX389385705TH นพพร มีหนองใหญ่ - สมุทรสงคราม EMS 19-11-2019
EX389379934TH วาสนา เอี่ยมวิจารณ์ - สมุทรปราการ EMS 15-11-2019
EX391759595TH สุริยัน ทานุชิต - อุตรดิตถ์ EMS 08-11-2019
400166 จ.ส.ต.วัฒนชัย ปัสล้าง - เลย ธนามัย 06-11-2019
EG093850435TH นาจตะญา วิริยะจรรยงค์ - บึงกาฬ EMS 03-11-2019
EX391736878TH ขรรชัย น้อยพงศ์ - ระยอง EMS 31-10-2019
EF575779504TH ระนองกรังด์ปรีช์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ - ระนอง EMS 29-10-2019
23311 จินดามณี อักษร (เซลติ๊ก) - ยะลา ไชยรักษ์ฯ 29-10-2019
149006 บริษัท มิตซูประจวบ จำกัด (คุณธีระวัฒน์ คุ่ยจันทร์) - ประจวบคีรีขันธ์ TB Part 22-10-2019
EX391711479TH ศราวุธ หารดี - อุดรธานี EMS 20-10-2019
EX391710147TH โอภาส เกื้อกิจจา - กรุงเทพฯ EMS 18-10-2019
EX391691828TH กำไรทอง แสงอินทร์ - ลพบุรี EMS 17-10-2019
31646 บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด (สิทธิเดช คลังกลาง) - ขอนแก่น STD 17-10-2019
EX391690592TH ลักษณ์ภัสสร - ชลบุรี EMS 16-10-2019
EX391690589TH พระครูสุตภัทราภรณ์ - ศรีสะเกษ EMS 16-10-2019
115443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตออโตพาร์ท (สำนักงานใหญ่) - ภูเก็ต TB Part 15-10-2019
036969 ร้าน คาร์ ดีไซน์ (คุณหนุ่ม) - อุบลราชธานี รุ่งทิวา 15-10-2019
EX391686385TH อาทิตย์ เกษมวินิตกุล - สุราษฎร์ธานี EMS 12-10-2019
EX391686292TH ปรียาพรรณ มณีเศียร - นครศรีธรรมราช EMS 12-10-2019
EX391686289TH ร้านเครื่องครัวเต้นท์ 39 เขาปีบ - ชุมพร EMS 12-10-2019
EX391665142TH มนตรี สิทธิสงศ์ษา - ปทุมธานี EMS 08-10-2019
EX391665156TH ไพฑูรย์ เพิ่มพูล - ปราจีนบุรี EMS 08-10-2019
EX391656049TH วีระนุช พรหมปาน - สงขลา EMS 04-10-2019
EX391656021TH รัชนก เฉลยโฉม - อ่างทอง EMS 04-10-2019
EX391656035TH ธนกฤต พุ่มพวง - ชลบุรี EMS 04-10-2019
865412 หจก.พี.ซี.การาจ - สุโขทัย SB สมใจ 01-10-2019
34 พยุงศักดิ์ ขวดแก้ว - กระบี่ สยามใต้ฯ 27-09-2019
EX321722506TH ฐิติกร ตุลารักษ์ - พังงา EMS 19-09-2019
10045 หจก. ฮาซานีย์ - ยะลา พัฒนาฯ 14-09-2019
EX321723166TH ประวิทย์ มะโนรัตน์ - กระบี่ EMS 14-09-2019
EX321722497TH นุจนาฎ พาชัย - ชลบุรี EMS 13-09-2019
EX321713433TH วัชรพงษ์ ประสารกก (วิศวกรรมไฟฟ้า) - สระแก้ว EMS 10-09-2019
EX321713420TH ทองดี สายจันทร์ยูน - สงขลา EMS 10-09-2019
6770 อุสมาน สาหะ - ปัตตานี เอส.พี.สุภาภัณฑ์ 04-09-2019
017190 หจก.พี.ซี.การาจ - สุโขทัย P.L. 04-09-2019
46400 ร้านพลอยประดับยนต์ - อุบลราชธานี KWT 30-08-2019
EX344766805TH มรรยาท อมตวิยานนท์ - กระบี่ EMS 29-08-2019
EX344745584TH วสันต์ วงศ์ฤกษ์งาม - เชียงใหม่ EMS 29-08-2019
EX344744473TH นิมุสตอฟา วามะ - ปัตตานี EMS 28-08-2019
26734 ปัทมา กองสีสังข์ - พิษณุโลก KSD 27-08-2019
EX344757962TH สมพิศ ฟางชัยภูมิ - ชัยภูมิ EMS 25-08-2019
EX344757976TH สมัย ประเสริฐสังข์ - ร้อยเอ็ด EMS 25-08-2019
63951 บริษัท หนุ่มบอดี้เพ้นท์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) - ราชบุรี ทับทิมเอ็กซ์เพรส 20-08-2019
EX344817140TH ธัญลักษณ์ ประพันธ์ลิขิตกุล - ราชบุรี EMS 18-08-2019
EX344816881TH อัญชลี สร้อยสน - กรุงเทพฯ EMS 17-08-2019
345617 อุดม หวังหมู่กลาง - หนองคาย ธนามัย 15-08-2019
15573 ศรายุทธ โยทานัน - สกลนคร สกลนครเอ็กซ์เพรส 15-08-2019
82972 กัญญ์ภัทร์ ประสพรัตน์ (อ้วน) - ระยอง PIN 15-08-2019
EX344847518TH ปานรดา วรรณุสิทธิ์ - ชลบุรี EMS 10-08-2019
35153 ลักษณ์ภัสสร เจริญรัตน์ (ฝ่ายขาย) - ชลบุรี PM 08-08-2019
EX344963933TH อาทร ศรีกีรติการ - ตาก EMS 07-08-2019
EX344964219TH ธนพงศ์ มหาชัย (เบิ้ม) - มุกดาหาร EMS 07-08-2019
EX344815152TH หญิงรัก บำรุงราษฏร์ - นครราชสีมา EMS 03-08-2019
EX344946246TH กุลยาสร แสงศิริ - ชลบุรี EMS 03-08-2019
EX344930422TH บจก.ทรัพย์การาจ - ชลบุรี EMS 01-08-2019
EX344936898TH สุจินดา ยังแก้ว - ประจวบคีรีขันธ์ EMS 30-07-2019
EX344923245TH ร.ท.ศักดิ์ ไชยยะ - พะเยา EMS 26-07-2019
1836 พิชฎาณัฏฐ์ ลอยเวหา (ไข่) - พิษณุโลก นกเพ็ญ 26-07-2019
30990 สมพล ศรีขัดเค้า - ร้อยเอ็ด พี.เจ. ด่วนอีสาน 24-07-2019
EX344899118TH คณิต สุดประเสริฐ - สมุทรสาคร EMS 21-07-2019
EX344866494TH นงลักษณ์ จุ้ยม่วงศรี - ชลบุรี EMS 19-07-2019
EX344865131TH ร้านเดอะคาร์ราจ - สงขลา EMS 18-07-2019
EX344865145TH ศันสนะ ถนอมศักดิ์ (RTN) - กรุงเทพฯ EMS 18-07-2019
EX344865159TH ถิรชา อินทร์เพ็ชร - สุพรรณบุรี EMS 18-07-2019
EX344892786TH อุทิศ เสนาภักดิ์ - ระยอง EMS 17-07-2019
EX344891851TH อิสรีย์ ปุญญพัฒน์ - กำแพงเพชร EMS 15-07-2019
EX344887242TH จิราวรรณ เผ่นจันทึก - สระแก้ว EMS 13-07-2019
EX344887239TH จิรพรรณ คอนสกุล - พังงา EMS 13-07-2019
EX344882072TH ไอดิน จัตุรงค์แสง - สุราษฎร์ธานี EMS 11-07-2019